Behawiorystyka

logoJestem behawiorystą i trenerem COAPE - specjalistą terapii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt ( PSLWMZ ), członkiem FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations)członkiem Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT - COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers), członkiem European Society of Veterinary Clinical Ethology (http://www.esvce.org/)  oraz Polskiego Towarzystwa Etologicznego - PTEtol jest członkiem Komitetu Europejskich Towarzystw Biologii Behawioralnej.  Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE - CAPBT jest największą organizacją zrzeszającą wykwalifikowanych behawiorystów i trenerów zwierząt towarzyszących będących absolwentami Centre of Applied Pet Ethology, największej na Wyspach Brytyjskich organizacji kształcącej behawiorystów zwierzęcych.

Członkostwo w CAPBT stanowi dla właścicieli zwierząt gwarancję rzetelności i jakości świadczonych usług w zakresie terapii zachowania zwierząt oraz szkolenia psów. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i seminariach.
Służę pomocą w rozwiązaniu problemów behawioralnych i szkoleniowych twojego pupila.

Oferuję pomoc w zakresie:

  • Rozwiązywania problemów z zachowaniem psów i kotów w każdym wieku
  • Pomoc w wychowaniu i pozytywnym szkoleniu szczeniąt
  • Pomoc w wychowywaniu i pozytywnym szkoleniu psów dorosłych, a także starszych -szkolenie psa starszego znacznie zapobiega procesom starzenia się mózgu oraz jest elementem terapii psów z demencją starczą gdzie dochodzi do utraty wyuczonych zachowań.
  • Konsultacji weterynaryjnych pozwalających na ocenę wpływu problemów zdrowotnych na zmianę zachowania zwierząt 

Stawiam na indywidualną pracę z opiekunami i ich zwierzętami w ten sposób mogę dostosować program i metody do potrzeb konkretnego zwierzęcia i jego rodziny. Dzięki temu szkolenie jest przyjemniejsze i bardziej efektywne niż szkolenia grupowe.

Jak przebiega konsultacja behawioralna i dalsza współpraca?

Konsultacja behawioralna jest zawsze poprzedzona oceną stanu zdrowia zwierzęcia, ma to na celu ustalenie czy problemy zdrowotne nie wpływają na problemowe zachowanie zwierzęcia.

Konsultacje behawioralne są prowadzone w formie spotkań w naturalnym dla zwierzęcia środowisku. Jeżeli zwierzę jest agresywne, proszę o przedsięwzięcie środków bezpieczeństwa.

Pierwsza, diagnostyczna konsultacja trwa około 1,5 -2 godzin. Wskazane jest, aby uczestniczyli w niej wszyscy domownicy mający na co dzień do czynienia ze zwierzęciem i jego problemami. Przyczyną problemowego zachowania mogą być problemy zdrowotne zwierzęcia dlatego przed konsultacją behawioralną należy ustalić jego aktualny stanu zdrowia u lekarza weterynarii.  Podczas konsultacji oceniam emocje jakie zwierzę przeżywa w problemowej sytuacji, jego nastrój (czy zwierzę jest zadowolone i spokojne w danych okolicznościach życia codziennego), relacje z właścicielami oraz innymi ludźmi mającymi wpływ na zwierzę, relacje z innymi zwierzętami, dietę i sposób karmienia, wcześniejsze doświadczenia, przeżycia traumatyczne,  system wzmocnień i kar oraz bilans realizowania potrzeb związanych z wrodzonymi wzorcami.

W ocenie zachowania zwierząt stosuję model zwany EMRA. Jest to kompleksowe i wieloaspektowe podejście koncentrujące się na przeżywanych przez zwierzę emocjach. EMRA oznacza ocenę EMOCJI, NASTROJU oraz WZMOCNIEŃ podtrzymujących problemowe zachowanie.

Na podstawie wywiadu i oceny zachowania wspólnie z opiekunem zwierzęcia opracowuję indywidualny program modyfikacji zachowania, który w ciągu kilku dni od spotkania przesyłam e-mailem. Podczas terapii pozostajemy w kontakcie telefonicznym lub mailowym. O konieczności dalszych spotkań decydujemy w trakcie terapii, wskazane jest przynajmniej jedno spotkanie podsumowujące, po około miesiącu od pierwszej konsultacji, mające na celu ewentualne wprowadzenie modyfikacji oraz ustalenie programu działań na przyszłość. Program może obejmować kilka kolejnych spotkań, zwłaszcza jeśli problem z zachowaniem zwierzęcia dotyczy jego agresywności.