Usługi

Weterynaria

szczepienia profilaktyczne,okresowe badania-szczególnie wskazane u pacjentów geriatrycznych,ochrona przed pasożytami zewnętrznymi oraz wewnętrznymiRead More

Dermatologia

Zaburzenia skóry należą do najczęstszych problemów zdrowotnych i mają wiele przyczyn dlatego od dermatologia wymaga się szerokiej wiedzy z różnych dziedzin medycyny jak  endokrynologia, onkologia, bakteriologia mykologia, cytologia, histopatologia,  parazytologia,  alergologia, oraz otologia. … a także gastroenterologia i dietetyka.  Stan skóry i sierści jest ważnym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia, datego podczas każdej wizyty moich […]Read More

Behawiorystyka

Członkostwo w CAPBT stanowi dla właścicieli zwierząt gwarancję rzetelności i jakości świadczonych usług w zakresie terapii zachowania zwierząt oraz szkolenia psów. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i seminariach .Read More

Dietetyka

„Pożywienie powinno być lekarstwem , a lekarstwo powinno być pożywieniem ” HipokratesRead More

Rehabilitacja

Pojęcie rehabilitacji kojarzy się z procesem powrotu do zdrowia. Według definicji oznacza ona: „przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone”, dotyczy to również zwierząt. Rehabilitacja jest  pojęciem szerszym od fizjoterapii, ponieważ koncentruje się nie tylko na ciele, ale także umyśle. To kompleksowe działanie, które ma na […]Read More

Edukacja

Prowadzę edukację zarówno w zakresie weterynarii, behawiorystyki jak i dietetyki poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów kierowanych zarówno do techników weterynarii, studentów, fizjoterapeutów ale także wolontariuszy, groomerów, pettsiterów czy zwykłych opiekunów zwierząt. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty z „Pierwszej pomocy dla zwierząt oraz opieki nad chorym zwierzęciem”  oraz wykład z dietetyki zwierząt ” Wpływ żywienia na zdrowie […]Read More