Rehabilitacja

REHABILITACJA

Pojęcie rehabilitacji kojarzy się z procesem powrotu do zdrowia. Według definicji oznacza ona: „przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone”, dotyczy to również zwierząt. 

Rehabilitacja jest  pojęciem szerszym od fizjoterapii, ponieważ koncentruje się nie tylko na ciele, ale także umyśle. To kompleksowe działanie, które ma na celu pomoc w odzyskaniu sprawności po ciężkich przeżyciach, powodujących diametralną zmianę trybu życia i nierzadko wycofanie z normalnego funkcjonowania. 

Rehabilitacja i fizjoterapia, doskonale się uzupełniają. Skuteczność pracy z ciałem w dużej mierze uwarunkowana jest sprawnie funkcjonującą psychiką pacjenta i odwrotnie – umysł lepiej pracuje w połączeniu z optymalną wydolnością organizmu. Nie od dziś wiadomo, że „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

FIZJOTERAPIA

Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej. Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej

FIZYKOTERAPIA 

Fizykoterapia to jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (elektroterapia, magnetoterapia, ultrasonoterapia, światłolecznictwo , termoterapia i wiele innych ).

ZABIEGI URZĄDZENIEM BEMER 3000 VET

w czasie zabiegu pole magnetyczne jest podawane do organizmu w formie specjalnych impulsów działa ono już na poziomie molekularnym i komórkowym. Uzupełnia niedobory energetyczne, reguluje w szerokim zakresie przemianę materii w komórkach oraz liczne procesy fizyczne i chemiczne w ten sposób usprawnia działanie komórek, a dalej tkanek, narządów, zespołów narządów i całego organizmu.

ZABIEGI BEMER LIGHT

wiązka promieni świetlnych nadaje się do leczenia ran, bólu, schorzeń przewlekłych jak i do stymulacji punktów akupunkturowych . Komórki i układy komórek, na które oddziałuje, zostają poprzez stymulację energetyczną pobudzone, uaktywniają się mechanizmy regulacji i regeneracji, następstwem czego jest poprawa sprawności zwierzęcia i przyspieszenie procesu leczenia.  

ZABIEGI TERAPI ULTRADŹWIĘKAMI PRZY POMOCY APARATU BTL - SMART

polega na oddziaływaniu na głębiej położone struktury ciała fali ultradźwiękowej w celu uzyskania efektów terapeutycznych, przede wszystkim efektu przeciwbólowego i stymulacji komórkowych procesów naprawczych, poprzez wywoływanie zjawisk fizjologicznych spowodowanych działaniami termicznymi (cieplnymi) i atermicznymi (głównie mechanicznymi).

NAŚWIETLANIA LAMPĄ BIOPTRON I KOLOROTERAPIA

lampa Bioptron wykorzystuje światło o działaniu biostymulacyjnym, przeciwbólowym, przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym, wirusobójczym i bakteriobójczym